Crematie

CREMATIE, WAT HOUDT HET IN EN HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

Crematie, het stoffelijk overschot van een overledene verassen of verbranden. Dat verassen gebeurt in een crematorium.
Bij de verassing in de crematieoven gaan de temperaturen van 400 tot 1100 graden celcius. Een crematie gebeurt individueel en geldt in onze regio als een van de belangrijkste manieren van lijkbezorging.
In vele culturen is dit de manier van lijkbezorging. In Vlaanderen en België, wordt dit ook toegepast.
Maar in ons land heeft men nog altijd de keuze om begraven of gecremeerd te worden. Je hebt hier een vrije keuze.

Een crematie duurt ongeveer 90 minuten. Alles is afhankelijk van verschillende invloeden. Elke crematie is uniek.
Net zoals elk lichaam uniek is en zo ook de omstandigheden van overlijden. Het kan allemaal invloed hebben om de duur van de crematie en de as. Ook de hoeveelheid as zal verschillend zijn van persoon tot persoon.
Ook de soort grafkist die gekozen werd, heeft een invloed op de hoeveelheid as.

WAT KOST EEN CREMATIE?

Dezer dagen kost een crematie al snel tussen de 350 en 500 euro. De crematie op zich dan. Het verassen van het stoffelijk overschot. Zonder kist, die je begrafenisondernemer levert, zonder de plechtigheid of rouwmaaltijd, grafmonument, concessie, bloemen.
Een crematie kan dus de totale factuur van de begrafenis aanzienlijk verhogen. Het is dus niet goedkoper, integendeel.
Als je de urne dan thuis wil bewaren komt er nog een extra kost bij kijken, deze kost omvat een urne of andere middel om de as in te bewaren.

CULTUREN

In vele culturen is er maar een manier van lijkbezorging en dat is crematie. Veelal door plaatsgebrek, zoals in Japan.
Maar in andere landen zoals India, is dit de normaalste zaak en zou begraven helemaal niet kunnen, omwille van de geloofsovertuiging. Voor iedereen is dit persoonlijk en anders qua gevoel, crematie. In onze gemeenschap, zijn er toch nog veel uiteenlopende meningen over crematie. Het onderwerp crematie zal nog steeds actueel blijven.

VERPLICHTINGEN

Even wat algemene informatie. De overledene wordt met kist of wettelijk lijkomhulsel in de oven geschoven.
Dit is verplicht. Er gaat veel de ronde dat de begrafenisondernemer de kist weer zou gebruiken voor andere overledenen.
Hierover bestaat een wettelijke bepaling dat een kist individueel is en nooit mag worden herbruikt.
Voor uitvaartondernemers is dit logisch en normaal. Het is dus een fabeltje.

Bij de crematie zelf komt er op de kist een vuurvast steentje te liggen. Op dit steentje staat een nummer gegraveerd.
Dit nummer verwijst naar de documenten die zijn opgemaakt met de naam van de overledene erop.
Zo kan er geen twijfel mogelijk zijn bij de identiteit van de overledene.

Na de crematie komt de as in een urne terecht. Via de uitvaartondernemer aangekocht of de basisurne van het crematoruim.
Het vuurvast steentje komt ten allen tijde mee met de as.

MOGELIJKHEDEN

begraving van de asurn op de begraafplaats

bijzetting van de asurn in het columbarium van de begraafplaats

uitstrooiing van de as op het daartoe bestemde perceel van de begraafplaats

uitstrooiing van de as op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee

uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee

begraving of bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats