Voorafregeling

UW BEGRAFENIS OP VOORHAND VASTLEGGEN VOLGENS UW WENS

Een voorafregeling is een opstelling van uw uitvaartwensen, opgemaakt bij leven. U kan bij leven uw begrafenisondernemer aanspreken en samen met hem uw uitvaart op voorhand bespreken. Zo kan u te kennen geven wat u wenst als de dag komt dat u er niet meer bent.

WAT KAN ER DAN?

U kan de keuze maken tussen verschillende mogelijkheden. Wordt u begraven of gecremeerd? In volle grond begraven of in een grafkelder? Wordt uw as bijgezet of uitgestrooid? Of hebt u liever dat iemand in uw familie uw as bewaard? Wat ook kan, is de as begraven. Dit is iets wat vele mensen niet weten. Op verschillende kerkhoven is hier ook de mogelijkheid toe. Vriesdrogen wordt een nieuwe manier van lijkbezorging in de toekomst.

MOET IK DAN METEEN BETALEN?

Meteen betalen hoeft niet. U kan dit echter wel. Meestal wordt er gekozen voor een kapitaalsverzekering die de totale opgemaakte kost van de uitvaart dekt. De begrafenisondernemer, die u aanstelde om uw uitvaart uit te voeren, wordt als begunstigde van deze verzekering aangesteld. Wat ook gedaan wordt is een bedrag in deposito storten die de factuur dekt met interestvoorwaarden. Een beetje hetzelfde systeem als een kapitaalsverzekering, maar zo wordt het bedrag ook meteen aan uw uitvaartondernemer gestort, zonder dat er moeilijk zou gedaan kunnen worden over welke ondernemer er bij uw overlijden genomen wordt.